Post testowy

Tu powyżej jest blok z kodem HTML, a teraz niniejszym o tu tu piszę tekst, więc powstaje kolejny blok gutenbergowy – akapit i zaraz nacisnę Enter – powinien pojawić się plusik dla dodania nowego bloku.

Okładka 1

Okładka 2

Okładka 3

Tekst, do którego chcemy przenieść czytelnika.